Akademia Języka Polskiego- maturzyści

Jeśli szukasz miejsca, w którym:
  • Dokładnie powtórzysz i utrwalisz wiadomości ze szkoły pod kątem wymagań maturalnych
  • Uzupełnisz zaległości i braki w materiale oraz poszerzysz i usystematyzujesz wiedzę z języka polskiego
  • Wysoki poziom nauczania jest standardem
  • Sporządzisz dokładne notatki, otrzymasz materiały ćwiczeniowe i powtórzeniowe.Twoja nauka będzie systematyczna, a Twoje postępy będą pod kontrolą nauczyciela.
Trafiłeś doskonale!
Centrum Navigare, które obrało kurs na wspomaganie  rozwoju zaprasza na warsztaty przygotowujące do egzaminu maturalnego z polskiego.
Zajęcia poprowadzi Anna Hacuś.
Uczestnikom warsztatów zapewniamy:
  • materiały dydaktyczne – testy, kompendia wiedzy – nie są one dostępne na normalnych zajęciach w szkole,
  • małe grupy – dzięki czemu każdy aktywnie uczestniczy w zajęciach
  • systematyczne sprawdzanie postępów
  • stały kontakt prowadzącej z rodzicami – dzięki czemu można na bieżąco i bezpośrednio śledzić postępy w nauce
  • dogodny dojazd.
Zajęcia odbywają się raz w tygodniu we wtorki.