Akademia Języka Polskiego- ósmoklasiści

Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty 

Dobrze zdany egzamin ósmoklasisty to przepustka do przyszłości. Dlatego już teraz warto dołożyć wszelkich starań, aby pierwszy ważny egzamin w życiu Twojego dziecka był wolny od stresu, a wyniki pozwalały na realizację marzeń o wymarzonej szkole średniej.

Doskonałe przygotowanie do egzaminu jest ważne zawsze, w czasach pandemicznych, gdy ostatnie dwa lata były skupione na edukacji on line, ważne jest jeszcze bardziej.

Centrum Navigare, które obrało kurs na wspomaganie rozwoju Twojego dziecka, już dziś zaprasza na warsztaty obejmujące przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty.

Zajęcia poprowadzi  Anna Hacuś. 

Zapewniamy:
  • materiały dydaktyczne – testy, kompendia wiedzy – nie są one dostępne na normalnych zajęciach w szkole
  • małe grupy – dzięki czemu każdy aktywnie uczestniczy w zajęciach.
  • systematyczne sprawdzanie postępów
  • stały kontakt prowadzącej z rodzicami – dzięki czemu można na bieżąco i bezpośrednio śledzić postępy w nauce.
  • dogodny dojazd