Akademia Małego Menadżera

Raport „Przyszłość edukacji” pokazuje, że istnieje duże prawdopodobieństwo, iż zawody, w których będziemy pracować za 10 lat, w tej chwili jeszcze nie zostały w ogóle wynalezione.  W mnożących się na rynku raportach dotyczących pracy dużo mówi się o tym, że najsensowniej jest oprzeć dzisiejszą edukację na budowaniu tego, co dotychczas było odrzucane. W pierwszej dziesiątce najbardziej pożądanych zdolności znalazły się: kompetencje międzykulturowe, myślenie obliczeniowe, nowe media, transdyscyplinarność i myślenie projektowe. „Jeśli zbudujemy i będziemy wspierać fundament tzw. kompetencji miękkich, naprawdę nie będzie ważne, jaka będzie przyszła specjalizacja uczniów czy studentów”  przekonuje FORBES. 

Zapraszamy do Akademii Małego Menadżera, dzięki której rozwiniemy: kompetencje międzykulturowe, nowe media, myślenie projektowe, kompetencje miękkie, przedsiębiorczość.

Akademia Małego Menadżera już dziś wyposaży Twoje Dziecko w kompetencje jutra. Life Skills są kluczowe na każdym etapie życia dziecka i na każdej płaszczyźnie jego rozwoju społecznego, naukowego, zawodowego. Dołączcie do programu, który zrewolucjonizuje rynek edukacji i da Twojemu Dziecku kompetencje do świata zmian.

Akademia Małego Menadżera już od września w Centrum Navigare. Spotkania odbywają się 1 raz w tygodniu i trwają 90 minut. AMM podzielona jest na 5 bloków tematycznych. 

W świat kompetencji miękkich wprowadzą Cię eksperci z Centrum Navigare, którzy posiadają wszelkie kompetencje do wspierania rozwoju dziecka.

Koordynatorem Akademii Małego Menadżera jest Anna Hacuś,  certyfikowana trenerka Kreatywnego Rozwoju Dzieci.

Zajęcia będą odbywały się raz w tygodniu, we wtorki.