Biofeedback HRV

Biofeedback to niezwykle skuteczna, nieinwazyjna, bezbolesna metoda wspomagająca leczenie wielu zaburzeń. 

 • ADHD
 • depresja
 • padaczka
 • problemy ze snem
 • nadmierny stres
 • choroby układu oddechowego
 • PTSD (zespół stresu pourazowego)
 • zaburzenia koncentracji
 • zaburzenia dotyczące autonomicznego układu nerwowego,
 • uzależnienia,
 • niewielkiego stopnia nadciśnienie tętnicze,
 • rehabilitacja po uszkodzeniach pewnych obszarów mózgu (do których doszło w skutek urazu lub udaru). 

Jak działa biofeedback? 

“Trening biofeedback pozwala nauczyć się przejmować kontrolę nad niektórymi, dotychczas zachodzącymi nieświadomie, procesami, co z kolei pozwala na zwalczanie objawów pewnych chorób”. 

Biofeedback dla dzieci? Tak! 

Biofeedback bezpiecznie i z dużą skutecznością może być stosowany w każdej grupie wiekowej, ale największy pożytek ze stosowania tej metody odnoszą dzieci. Biofeedback dla dzieci stosowany jest w przypadku: 

 • autyzmu,
 • zespołu Aspergera,
 • zespołu nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD),
 • zaburzeń rozwoju mowy (opóźnionego jej rozwoju, jąkania się)
 • dysleksji. 
 • tremy przed wystąpieniami,
 • problemów z koncentracją i pamięcią.

Dzięki treningowi bazującemu na biologicznym sprzężeniu zwrotnym, poprawie ulega zdolność koncentracji dziecka, wydłuża się też czas, w którym zdolne jest ono w pełni skupić swoją uwagę na wykonywaniu określonego zadania, co znacznie poprawia komfort życia i wpływa na budowanie poczucia własnej wartości.

W Centrum Medycznym Navigare prowadzimy diagnozę i terapię indywidualną młodzieży i osób dorosłych, indywidualne treningi uważności oraz treningi przy wykorzystaniu urządzenia biofeedback HRV.