Chirurg naczyniowy

dr n. med. Mateusz Majewski Specjalista Chirurgii Ogólnej, Specjalista Laseroterapii, Specjalista w zakresie diagnostyki żył i tętnic, badania USG Dopplera. 

Swoją naukę medyczną zaczął na Uniwersytecie Medycznym w Wiedniu, a następnie kontynuował ją na Śląskim Uniwersytecie Medycznym, który ukończył w 2012 roku. W 2017 roku uzyskał tytuł doktora nauk medycznym. Przeprowadza diagnostykę dopplerowską, zajmuje się leczeniem naczyń żylnych i tętniczych oraz specjalizuje się w laseroterapii. Asystent w Oddziale Chirurgii Ogólnej, Kolorektalnej i Urazów Wielonarządowych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Sosnowcu. Autor i współautor wielu artykułów naukowych zarówno w czasopismach polskich jak i zagranicznych. Swoją wiedzę pogłębia na bieżąco uczestnicząc w licznych zjazdach oraz kongresach. Od 2014 roku jest członkiem Zarządu Głównego Towarzystwa Chirurgów Polskich w Warszawie. Należy również do Polskiego Towarzystwa Flebologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej.