Dermatochirurgia

Dermatochirurgia to dyscyplina zabiegowa, zajmująca się usuwaniem zmian chorobowych skóry i tkanki podskórnej.

Są nimi znamiona barwnikowe (które czasami okazują się być jednymi z najbardziej niebezpiecznych nowotworów skóry – czerniakami), a także nowotwory niebarwnikowe, takie jak rak podstawnokomórkowy oraz kolczystokomórkowy. Należą do nich również nowotwory łagodne, takie jak włókniaki czy tłuszczaki.

Pojedyncza zmiana skóry może najczęściej bez większego trudu zostać usunięta. Problem pojawia się, gdy zmiany są zbyt liczne, a usunięcie ich wszystkich staje się technicznie trudne, a nawet niemożliwe. W takiej sytuacji oceny charakteru zmiany i konieczności jej usunięcia powinien dokonywać dermatolog, który ma możliwość dokonania oceny za pomocą urządzenia nazywanego dermatoskopem. Tą możliwość już niedługo będą Państwo mieli również w Centrum Navigare.

Dermatochirurgia zajmuje się również usuwaniem guzów tkanki podskórnej, takich jak tłuszczaki, czy drobnych zmian skórnych o charakterze włókniaków. W naszym Centrum istnieje możliwość wykonania radykalnego wycięcia zmiany,  jak i wykonania biopsji gruboigłowej (jest ona zalecana w przypadku guzów tkanki podskórnej większych niż 5 cm, przed decyzją o ich radykalnym usunięciu).

Naszym priorytetem oprócz radykalności zabiegu jest również efekt kosmetyczny – sposób wykonania i zakres zabiegu są zawsze szczegółowo omawiane z Pacjentem.

Oczywiście każda wycięta zmiana zostaje przesłana za Państwa zgodą do oceny histopatologicznej, co jednoznacznie pozwala na ocenę jej charakteru.

Dermatochirurgia w Centrum Navigare!

Oczywiście nie każdy pieprzyk – znamię barwnikowe jest niebezpieczne i musi zostać usunięte, z drugiej strony liczba przypadków czerniaka stale rośnie, a jest to z pewnością jeden z najgroźniejszych i najbardziej złośliwych nowotworów na świecie.

Pewne cechy zmiany barwnikowej powinny budzić nasze szczególne zaniepokojenie, a są to:

  • asymetria zmiany
  • nierówne, nieregularne brzegi
  • niejednolite zabarwienie
  • średnica – każdy większy niż 5 mm
  • zmiana kształtu lub wielkości w ciągu ostatnich 3 miesięcy

Wcześnie usunięta zmiana to nawet 90% szans na całkowite wyleczenie!

Szczególnie narażone są osoby:

  • o jasnej karnacji
  • często przebywające na zewnątrz ( narażenie na światło słoneczne)
  • nie stosujące ochrony  (w postaci kremów z filtrem, okularów, osłony)
  • których bliscy chorowali na nowotwory skóry
  • których zmiany skórne są narażone na częste urazy