Diagnoza i terapia psychologiczna

Diagnoza i terapia psychologiczna

 • diagnoza i pomoc przy problemach neurorozwojowych oraz problemach związanych z codziennym funkcjonowaniem (sen, karmienie, formy stymulacji rozwoju itd.) niemowląt od 3 miesiąca życia
 • badanie rozwoju manipulacji, percepcji, pamięci, mowy, kontaktów społecznych, motoryki i innych funkcji u niemowląt i dzieci do 3 roku życia
 • ocena cech temperamentalnych dziecka (od 3 miesiąca życia), wpływających na przebieg jego rozwoju
 • diagnoza i pomoc psychologiczna przy występowaniu tzw. trudnych zachowań (agresja, autoagresja, reakcje histeryczne, problemy towarzyszące odstawieniu od piersi, rezygnacji z pampersów, onanizm dziecięcy itp.)
 • wyjaśnianie przyczyn niepowodzeń (problemy z pisaniem, czytaniem, liczeniem, koncentracją uwagi itd.) u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym
 • diagnoza i pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży, uskarżających się na bóle głowy, bóle brzucha, omdlenia i inne objawy, towarzyszące przeżywaniu sytuacji stresowych
 • pomoc psychologiczna dla dzieci z chorobami przewlekłymi
 • pomoc dla dzieci i młodzieży manifestujących różne lęki i fobie
 • pomoc dziecku z mutyzmem wybiórczym
 • diagnoza zaburzeń psychosomatycznych i somatopsychologicznych u dzieci
 • diagnoza i pomoc dziecku manifestującemu problemy wychowawcze oraz jego rodzinie
 • pomoc dzieciom przeżywającym problemy związane z funkcjonowaniem w grupie rówieśniczej
 • diagnoza i pomoc dzieciom z cechami nadpobudliwości i ich rodzinie
 • diagnoza i pomoc dzieciom przeżywającym bunt czy depresję w okresie dojrzewania
 • nieśmiałość i agresja jako przyczyny problemów związanych z funkcjonowaniem w grupie rówieśniczej
 • pomoc psychologiczna dla dzieci cierpiących z powodu zaburzeń odżywiania, takich jak otyłość, anoreksja, bulimia czy ortoreksja
 • pomoc rodzicom i dzieciom przeżywającym trudności we wzajemnej komunikacji
 • diagnoza predyspozycji i pomoc związana z wyborem szkoły lub formy zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży
 • diagnoza problemów rodzinnych oraz praca terapeutyczna z rodziną
 • pomoc psychologiczna dla dzieci i rodziców przeżywających rozwód lub separację
 • pomoc psychologiczna dla rodzin re-emigrantów, doświadczających trudności z ponowną aklimatyzacją w kraju
 • badania z zakresu psychologii transportu
 • badania osób ubiegających się o posiadanie broni
 • badania określające zdolność do wykonywania zawodu sędziego, detektywa i prokuratora
 • coaching
 • mediacje sądowe
 • terapia TUS- zajęcia grupowe
 • terapia on-line
 • psychoterapia poznawczo-behawioralna w języku polskim i angielskim

WAŻNE!

Zgodnie z najnowszymi wytycznymi Krajowego Konsultanta w dziedzinie psychologii klinicznej oraz Konsultantów Wojewódzkich rekomenduje się w diagnozie intelektu u dzieci i młodzieży stosowanie Skali Stanford-Binet 5. http://id3855.abaks.pl/pracownia/zalecenia.pdf

Mamy przyjemność poinformować Państwa, iż posiadamy uprawnienia do przeprowadzania badań przy wykorzystaniu tej skali. Oferujemy również możliwość przygotowania opinii psychologicznej, do przedłożenia w poradniach psychologiczno-pedagogicznych i innych placówkach.