Poradnia Żywieniowa

W ramach Poradni Żywieniowej zapewniamy wielospecjalistyczną, kompleksową opiekę (psychologiczną, psychoterapeutyczną, dietetyczną, endokrynologiczną i psychiatryczną), wychodząc z założenia, iż jest to jedyne właściwe i sprawdzone empirycznie podejście w leczeniu zaburzeń związanych z nieprawidłowym odżywianiem.

Zapewniamy zespół specjalistów, którzy na co dzień są aktywnie zaangażowani w problematykę zdrowego odżywiania: zarówno na gruncie praktycznym, jak i naukowym.

Wśród nich są autorzy publikacji naukowych (rozdziałów, artykułów polskich i anglojęzycznych o zasięgu krajowym i międzynarodowym) oraz Członek Komitetu Ekspertów Fundacji OD-WAGA, przy Biurze Społecznego Rzecznika Praw Osób Chorych na Otyłość.

Oferujemy :
? wielospecjalistyczną terapię nadwagi i otyłości z wykorzystaniem ćwiczeń z zakresu psychodietetyki,
? wielospecjalistyczną terapię zaburzeń odżywiania (tj. anoreksja, bulimia, ortoreksja, jedzenie kompulsywne, jedzenie emocjonalne, zespół nocnego jedzenia i inne).
Zapraszamy na konsultacje do dietetyka klinicznego/ psychodietetyka, w ramach których proponujemy:
? szczegółowe omówienie badań laboratoryjnych w świetle problemów z odżywianiem,
? analizę składu ciała przy wykorzystaniu analizatora TANITA i jej interpretację,
? analizę dotychczasowego sposobu odżywania w celu niwelowania powtarzanych błędów,
? układanie jadłospisów indywidualnych dla osób pragnących zwiększyć, zmniejszyć lub utrzymać aktualną masę ciała,
? układanie jadłospisów dla osób chcących wprowadzić zdrowe nawyki żywieniowe (jadłospisy indywidualne, dla par i dla rodziny),
? układanie jadłospisów eliminacyjnych dla osób z alergiami, nietolerancjami pokarmowymi czy chorobami (np. cukrzycą),
? współpracę w zakresie żywienia kobiet w okresie ciąży i laktacji,
? współpracę ze sportowcami i osobami, na co dzień podejmującymi aktywny styl życia (edukacja żywieniowa i jadłospisy),
? edukację żywieniową młodzieży i dorosłych,
? wykłady i szkolenia z zakresu żywienia.
NOWOŚĆ:
ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ OTRZYMANIA JADŁOSPISÓW UŁOŻONYCH POD URZĄDZENIE TERMOMIX!!!