Dlaczego mrówki gryzą? Zjawisko agresji w środowisku szkolnym

2- godzinne szkolenie przeznaczone jest dla rodziców i dla pedagogów, pracujących na co dzień z dziećmi w wieku szkolnym. Celem wykładu, połączonego z dyskusją jest przedstawienie uczestnikom psychologicznych aspektów przemocy, jakiej może doświadczyć dziecko ze strony rówieśników zarówno w świecie realnym, jak i w cyberprzestrzeni.

Definiujemy pojęcie mobbingu, wskazujemy, jakie sygnały mogą na niego wskazywać oraz jakie zachowania traktujemy jako mobbing, a jakie bywają powszechnie z nim mylone. Podkreślamy rolę takich czynników jak lęk i agresja w powstawaniu mobingu w środowisku szkolnym. Prezentujemy również możliwe skutki, jakie może wywrzeć doświadczony w dzieciństwie mobbing i cyberbulling w późniejszych latach u ofiary, świadków i u sprawcy. Podkreślamy wreszcie,  jakie działania mogą podjąć rodzice i nauczyciele, aby jak najskuteczniej pomóc dzieciom.

Szkolenie prowadzi dr Agnieszka Pasztak-Opiłka.