Niezależni od uzależnienia. Czynniki ryzyka i działania profilaktyczne w grupie dzieci i młodzieży.

2- godzinne szkolenie przeznaczone dla grup pedagogów oraz rodziców z zakresu uzależnień biologicznych i behawioralnych w grupie dzieci i młodzieży.

Ogólny plan szkolenia:

  1. Stres współczesnych dzieci.
  2. Uwarunkowania uzależnień.
  3. Cechy i podział uzależnień.
  4. Uzależnienia biologiczne.
  5. Uzależnienia behawioralne.
  6. Profilaktyka i działania terapeutyczne.

Szkolenie prowadzi dr Agnieszka Pasztak-Opiłka.