Pielęgniarstwo specjalistyczne

mgr Urszula Izdebska pielęgniarka chirurgiczna. Absolwentka Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie ukończyła studia pierwszego i drugiego stopnia, uzyskując tytuł magistra pielęgniarstwa. Posiada specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego oraz ukończyła kurs kwalifikacyjny z anestezjologii i intensywnej terapii. Jej przygoda z branżą medyczna rozpoczęła się już w szkole średniej poprzez działalność w Grupie Ratownictwa PCK, a następnie wolontariat w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie- Prokocimiu. Współpracuje z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu, z Klinicznym Oddziałem Chirurgii Ogólnej, Kolorektalnej i Urazów Wielonarządowych. Związana jest również ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym, pracując jako nauczyciel akademicki w Zakładzie Pielęgniarstwa Chirurgicznego i Propedeutyki Chirurgii, Katedry Chirurgii Ogólnej, Kolorektalnej i Urazów Wielonarządowych. W Centrum Navigare zajmuje się m. in. leczeniem ran przewlekłych i trudno gojących się, pielęgnacją odleżyn, wymianą opatrunków standardowych i specjalistycznych, usuwaniem szwów, podawaniem zastrzyków, dokonuje też pomiarów podstawowych funkcji życiowych oraz poziomu cukru. Prowadzi edukację pacjentów i ich rodzin z zakresu pielęgnacji, żywienia i profilaktyki niezbędnej w prawidłowej opiece nad chorym. Wszystkie czynności pielęgniarskie wykonuje stacjonarnie, jak i w domu pacjenta. Praca z ludźmi sprawia jej wiele przyjemności. Potrzeby każdego pacjenta są inne, dlatego w codziennej praktyce stara się podchodzić indywidualne do każdego chorego, aby móc zaproponować mu jak najlepszą opiekę i poczucie bezpieczeństwa. W pracy najbardziej ceni sobie możliwość ciągłego pogłębiania wiedzy i zbierania nowych doświadczeń nie tylko poprzez udział w kursach i konferencjach z zakresu chirurgii i leczenia ran, ale przede wszystkim dzięki pracy z drugim człowiekiem. Prowadzi szkolenia dla dzieci i młodzieży z zakresu pierwszej pomocy.

mgr Ewa Piechowicz – pielęgniarka. Absolwentka Liceum Medycznego w Mysłowicach oraz Wyższej Szkoły Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej, gdzie uzyskała tytuł magistra pielęgniarstwa. Obecnie w trakcie specjalizacji z zakresu pielęgniarstwa internistycznego. Dodatkowo ukończyła kurs kwalifikacyjny opieki paliatywnej, kursy specjalistyczne z zakresu leczenia ran i endoskopii. Posiada bogate doświadczenie zawodowe w pracy w oddziałach chorób wewnętrznych i kardiologii. Pracuje w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu w oddziale Gastroenterologii i Onkologii Przewodu Pokarmowego. W Centrum Medycznym Navigare wykonuje zabiegi laserobarii, zajmuje się leczeniem ran, pielęgnowaniem odleżyn, zakładaniem opatrunków, wykonywaniem iniekcji domięśniowych i podskórnych oraz dokonywaniem pomiarów parametrów życiowych u naszych pacjentów (tj. pomiar ciśnienia tętniczego, saturacji, pomiar glikemii). Dodatkowo prowadzi edukację pacjentów i ich rodzin z zakresu profilaktyki i żywienia osób chorych na cukrzycę. Stale pogłębia i aktualizuje wiedzę medyczną. Chętnie uczestniczy w wykładach i konferencjach, związanych z opieką nad osobami w podeszłym wieku, niepełnosprawnymi, przewlekle chorymi.  Jest osobą pogodną i optymistyczną, i z takiej też strony znają ją pacjenci.