Psycholog i Psychoterapeuta


dr n. hum. Agnieszka Pasztak-Opiłka
prezes Centrum Navigare i Stowarzyszenia Promocji Zdrowia i Pozytywnego Rozwoju Navigare. Psycholog kliniczny, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, w trakcie certyfikacji. Od ponad 24 lat pracuje z dziećmi i z rodzicami w nurcie terapii poznawczo-behawioralnej, racjonalnej terapii zachowania oraz terapii ericksonowskiej. Specjalizuje się w diagnozie psychologicznej dzieci od trzeciego miesiąca życia, w diagnozie dzieci starszych i młodzieży, współpracując na co dzień z wieloma specjalistami. Stale poszerza swoją wiedzę i kompetencje zawodowe. Odbyła liczne szkolenia z zakresu pracy diagnostycznej i terapeutycznej z dziećmi z trudnościami neurorozwojowymi, objawami i chorobami somatycznymi, zaburzeniami psychosomatycznymi, zaburzeniami zachowania i objawami lękowymi (m. in. szkolenie w Terapii Poznawczo- Behawioralnej Dzieci i Młodzieży CTPB, szkolenie Racjonalnej Terapii Zachowania RTZ „ABC twoich emocji”, teoretyczne i praktyczne szkolenie w zakresie kinezjologii edukacyjnej Brain Gym metodą Dennison&Dennison, liczne szkolenia prowadzone przez Polski Instytut Ericksonowski i in.). Certyfikowany terapeuta TUS. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując przez kilkanaście lat w Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu (Pracownia Psychologiczna, liczne oddziały i poradnie szpitalne, w tym Oddział Rehabilitacji Neurologicznej dla Dzieci oraz Oddział Wczesnej Interwencji), w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 6 ŚUM GCZD w Katowicach (Oddział Pediatrii, Endokrynologii i Diabetologii, Poradnia Chorób Metabolicznych, Oddział Rehabilitacji Neurologicznej), w SPSK w Dąbrowie Górniczej, w WSPS w Dąbrowie Górniczej, w Akademii Medycznej w Gdańsku (Klinice Hematologii, Onkologii i Endokrynologii Dziecięcej), w Zakładzie Lecznictwa Ambulatoryjnego- Ośrodku Psychoterapii i Leczenia Uzależnienia od Alkoholu w Sosnowcu, współpracowała z Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Katowicach i in.  Oprócz praktyki klinicznej posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu kursów i szkoleń (wykłady, warsztaty) dla różnych grup zawodowych. Na co dzień łączy praktykę psychologiczną z działalnością naukowo- dydaktyczną, jest Członkiem Polskiej Akademii Nauk, członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej, członkiem Zarządu Sekcji Psychologii Zdrowia PTP oraz Członkiem Komitetu Ekspertów Fundacji OD-WAGA, przy Biurze Społecznego Rzecznika Praw Osób Chorych na Otyłość w Warszawie. Od lat zasiada w Jury Ogólnopolskiego Konkursu Słoneczniki na najbardziej rozwojowe inicjatywy dla dzieci. Jest autorką licznych publikacji polsko- i anglojęzycznych oraz autorką wystąpień na konferencjach krajowych i międzynarodowych.

mgr Ewa Czech – psycholog, pedagog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny w trakcie certyfikacji. Ukończyła psychologię na SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym w Katowicach. Dodatkowo rozszerzyła swoje kwalifikacje o moduł z zakresu neuropsychologii. Na co dzień pracuje w nurcie terapii poznawczo- behawioralnej oraz racjonalnej terapii zachowania. Specjalizuje się w zaburzeniach depresyjno- lękowych, transdiagnostycznej terapii poznawczo- behawioralnej oraz pracy terapeutycznej z pacjentem onkologicznym i jego bliskimi. W Górnośląskim Centrum Rehabilitacji im. Gen. Jerzego Ziętka Repty SPZOZ rozwijała kompetencje zawodowe z zakresu diagnozy neuropsychologicznej. Dysponuje doświadczeniem w psychologicznej rehabilitacji kardiologicznej, a także w zakresie poradnictwa psychologicznego, w tym rodzinnego, dla osób niesamodzielnych i ich opiekunów, terapii oraz wsparciu psychologicznym dla seniorów, osób przeżywających stratę i proces żałoby. Jako kierownik zespołu psychologów w Hospicjum Sosnowieckim współpracuje z wieloma specjalistami, m.in. z zespołem lekarzy, pielęgniarek, rehabilitantów, opiekunów medycznych, wolontariuszy, a także kierownikami i koordynatorami z poszczególnych obszarów działalności Zagłębiowskiego Centrum Wsparcia Opiekuńczo – Rehabilitacyjno – Psychologicznego. Odbyła staż zawodowy w NZOZ Ośrodku Terapii Uzależnień Sp. z o.o. w Parzymiechach, w obszarze terapii indywidualnej i grupowej objętej harmonogramem OTU; modelu strategiczno- strukturalnym; modelu skoncentrowanym na rozwiązaniu – SFBT. Autorka i współautorka artykułów w kwartalniku FENIX Psychoterapia. Uczestniczka i współorganizatorka akcji HelpPsyche, w zakresie udzielania wsparcia psychologicznego i prawniczego osobom poszukujących pomocy w sytuacji pandemii Covid-19, w tym kadrze medycznej. Systematycznie podnosi swoje kwalifikacje: posiada Certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychologii Behawioralnej – Racjonalna Terapia Zachowania, w obszarze psychologii dziecięcej, psychoterapii oraz szkolenie z wykorzystania Pozytywnej Dyscypliny w pracy psychologa i pedagoga. Pozostałe certyfikaty obejmują obszar psychoonkologii, medycyny paliatywnej, formacji hospicyjnej, tematykę procesu żałoby i straty, umiejętności trenerskie i inne z zakresu psychologii, psychoterapii, psychiatrii oraz wybranych obszarów medycyny i opieki paliatywnej. Stale uczestniczy w warsztatach i wykładach Strefy Psyche Uniwersytetu SWPS. Współpracuje z Centrum Kształceń Prawniczych oraz Fundacją Stacja6. Dodatkowo posiada doświadczenie w działalności korporacyjnej, w tym na stanowiskach managerskich. W Centrum Medycznym Navigare pracuje zarówno z osobami dorosłymi, seniorami, jak i z dziećmi i młodzieżą. W pracy jest uważna na Pacjentów, zorientowana na ich potrzeby, za każdym razem buduje indywidualne systemy pomocy, wykorzystując przy tym wiedzę, doświadczenie i umiejętności, między innymi z zakresu stosowania dostępnych narzędzi diagnostycznych oraz technik terapeutycznych. Stale śledzi nowoczesne osiągnięcia i rozwiązania w obszarze psychiatrii, psychologii, psychoterapii, a poprzez aktywny udział w wydarzeniach i szkoleniach poszerza kompetencje, pracując zarówno nad własnym rozwojem, jak i ciągłym doskonaleniem warsztatu zawodowego. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

mgr Romana de Jonge  psycholog, certyfikowany terapeuta TUS, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny w trakcie całościowego szkolenia. Absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego ze specjalnością psychologia rozwoju człowieka w cyklu życia oraz psychologia zdrowia i jakości życia. Doktorantka w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Na co dzień łączy praktykę psychologiczną z działalnością naukową w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W ramach aktywności badawczej zajmuje się obszarem funkcjonowania systemów rodzinnych w kontekście zachowań zdrowotnych. Autorka publikacji oraz wystąpień na konferencjach krajowych i zagranicznych. Swoje pierwsze doświadczenia zawodowe zdobywała w Oddziale Dziennym Samodzielnego Publicznego Zakładu Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Siemianowicach Śląskich oraz w Niepublicznej Integracyjnej Szkole Podstawowej z Oddziałami Specjalnymi i Przedszkolnymi w Katowicach.  W celu zapewnienia jak najlepszej opieki stale podnosi kwalifikacje, poszerza wiedzę i kompetencje. Uczestniczyła w licznych kursach i szkoleniach z zakresu diagnozy i terapii osób z zaburzeniami emocjonalnymi, psychosomatycznymi, zaburzeniami więzi i zachowania oraz podstaw interwencji kryzysowej (m. in. szkolenie w Terapii Poznawczo- Behawioralnej Dzieci i Młodzieży CTPB, szkolenie Racjonalnej Terapii Zachowania, szkolenie w zakresie Traumy rozwojowej, relacyjnej i złożonej, Zaburzeń więzi w okresie dzieciństwa i in.). W zakresie diagnozowania sprawności intelektualnej, posiada uprawnienia do posługiwania się Skalą Inteligencji Stanford-Binet 5. W pracy terapeutycznej łączy wiedzę z zakresu terapii poznawczo-behawioralnej i systemowej, racjonalnej terapii zachowania oraz dialogu motywującego. Współpracuje z dziećmi i rodzicami, gdzie najistotniejszym aspektem jest relacja, oparta na autentyczności, empatii i zaufaniu. W Centrum Navigare zajmuje się poradnictwem psychologicznym, prowadzi terapię indywidulaną oraz grupową, konsultacje oraz diagnozę psychologiczną. Zapewnia pomoc osobom doświadczającym problemów emocjonalnych, przeciążania stresem, w kryzysach indywidualnych i rodzinnych (trudne życiowe zmiany, rozwód, rozstanie, konflikty rodzinne, problemy związane z rodzicielstwem). Udziela wsparcia i towarzyszy młodzieży oraz dorosłym w procesie zmiany, rozwoju osobistego, odkrywania indywidualnych zasobów i potencjału

mgr Dorota Ferdek psycholog, absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Posiada przygotowanie pedagogiczne, stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego. W Centrum Navigare zajmuje się diagnozą psychologiczną dzieci, już od 3 miesiąca życia, dzieci starszych i młodzieży. Prowadzi również terapię indywidualną dzieci z trudnościami emocjonalnymi, rozwojowymi, dolegliwościami psychosomatycznymi oraz udziela wsparcia psychologicznego dla rodziców i opiekunów w formie spotkań indywidualnych i zajęć warsztatowych. Od ponad 16 lat jest zaangażowana w pracę z dziećmi i rodzicami jako pracownik Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz Żłobka Miejskiego w Mysłowicach. Doświadczenia zawodowe zdobywała m.in. jako stażystka w Pracowni Psychologicznej Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Sosnowcu oraz podczas wolontariatu w Zespole Szkół Specjalnych w Sosnowcu, gdzie po uzyskaniu dyplomu podjęła pracę jako psycholog szkolny. Systematycznie poszerza swoją wiedzę teoretyczną i praktyczną poprzez uczestnictwo w kursach, szkoleniach oraz konferencjach. Odbyła m.in. staż w Zakładzie Terapii Rodzin Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu Psychokorekcji Zaburzeń Zachowania Dzieci i Młodzieży na Uniwersytecie Śląskim oraz z obszaru Problemów Psychologii Klinicznej Dzieci i Młodzieży na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Katowicach. Posiada uprawnienia z zakresu psychologii transportu. Brała udział w Letniej Akademii Edukacji Antydyskryminacyjnej organizowanej przez Centrum Żydowskie w Oświęcimiu. Obecnie odbywa roczne szkolenie w terapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży w CTPB w Warszawie

mgr Anna Jazłowska – psycholog, oligofrenopedagog. Ukończyła psychologię w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, dodatkowo Blok Kształcenia Nauczycielskiego, podyplomowo oligofrenopedagogikę, posiada kwalifikacje asystenta osoby z niepełnosprawnością, obecnie realizuje studia podyplomowe z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Pracownik dydaktyczny w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz doktorantka na kierunku psychologia. Jej zainteresowania koncentrują się wokół problematyki rodzicielstwa, ze szczególnym uwzględnieniem stresu rodzicielskiego oraz zasobów rodziców. Autorka i współautorka artykułów naukowych dotyczących tematyki wychowywania dziecka z niepełnosprawnością. Uczestniczyła w licznych konferencjach naukowych z zakresu psychologii rodziny. Doświadczenie zdobywała w różnego rodzaju ośrodkach terapeutycznych, organizacjach pomocowych i stowarzyszeniach oraz w przedszkolach i szkołach. Prowadziła również treningi umiejętności życiowych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

mgr Oliwia Kuczka psycholog, certyfikowany terapeuta TUS. Studia ukończyła na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W ramach Bloku Kształcenia Nauczycielskiego uzyskała przygotowanie pedagogiczne do pracy z dziećmi i młodzieżą.  W krąg jej zainteresowań szczególnie wpisuje się psychologia zdrowia, psychodietetyka oraz psychoterapia w nurcie poznawczo-behawioralnym. Zdobywała doświadczenie w ramach współpracy z  Oddziałem Psychiatrycznym Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie. Prowadziła również zdrowotne programy profilaktyczne w liceum w Rudzie Śląskiej. Współpracowała z przedszkolami, szkołami podstawowymi i w świetlicą socjoterapeutyczną. Podejmowała się pracy z osobami chorymi psychicznie, chorymi somatycznie oraz zmagającymi się z zaburzeniami odżywiania, nadmierną masą ciała lub chcącymi poprawić swoje nawyki żywieniowe. Obecnie dodatkowo pracuje jako psycholog w Domu Pomocy Społecznej św. Antoniego w Świętochłowicach, a także jest psychologiem szkolnym i przedszkolnym. Swoją wiedzę poszerza na licznych kursach dotyczących diagnozy i pracy z pacjentem. Ukończyła szkolenia z zakresu Racjonalnej Terapii Zachowania i Treningu Umiejętności Społecznych, posiada także uprawnienia diagnostyczne do posługiwania się Skalą Inteligencji Stanford-Binet 5. W Centrum Medycznym Navigare prowadzi warsztaty i grupy terapeutyczne.

mgr Joanna Maciążek psycholog, certyfikowany terapeuta TUS. Absolwentka psychologii na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego (specjalności psychologia zdrowia i choroby oraz psychologia menedżerska). Czując pewien niedosyt w zdobywaniu wiedzy, podyplomowo ukończyła Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, a następnie Informatykę. Od ponad 24 lat pracuje z młodzieżą oraz osobami dorosłymi w charakterze psychologa i nauczyciela. Posiada stopień nauczyciela dyplomowanego. Pracę z ludźmi traktuje jak swoją pasję i przywilej. Dba o podnoszenie swoich kwalifikacji, systematycznie uczestnicząc w licznych szkoleniach i konferencjach. Ukończyła roczne szkolenie w Terapii Poznawczo – Behawioralnej CTPB, a także wiele innych form doskonalenia z zakresu pomocy psychologicznej i metod terapeutycznych. W praktyce zawodowej łączy swoje doświadczenie z wiedzą psychologiczną oraz technikami terapii poznawczo – behawioralnej, terapii akceptacji i zaangażowania (ACT) a także szeroko rozumianej uważności. Autorka i realizatorka szkoleń, programów profilaktycznych i autorskich – między innymi dla klas menedżerskich, sportowych, trenerów personalnych. Pomaga w zmianie dezadaptacyjnych sposobów myślenia i odmiennym wartościowaniu zdarzeń, co znacząco może poprawić jakość życia. Choć nasze sposoby spostrzegania, odczuwania i reagowania kształtują się przez wiele lat, jest zdania, że zawsze mamy możliwość ich zmiany. Zapewnia wsparcie w zakresie radzenia sobie ze stresem, sytuacjami trudnymi, obniżonym nastrojem, lękiem, kryzysami. Towarzyszy w zmianach oraz w drodze do realizacji swoich celów. Pomaga w akceptacji spraw na które nie mamy wpływu oraz w zaangażowaniu się w działania, które mają dla nas znaczenie. Stworzenie relacji opartej na poczuciu bezpieczeństwa oraz budowanie atmosfery zaufania i otwartości są dla niej zawsze priorytetem. Osoby korzystające z jej usług mają zapewnioną dbałość o respektowanie standardów zawodowych oraz zasad etycznych. W Centrum Navigare zajmuję się pracą z osobami dorosłymi. Stale podnosi swoje kompetencje uczestnicząc w licznych szkoleniach i konferencjach.

mgr Julia Marek – psycholog, certyfikowany terapeuta TUS. Absolwentka psychologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego, ze specjalnością psychologia zdrowia i jakości życia oraz psychologia kliniczna człowieka dorosłego. Posiada również uprawnienia pedagogiczne. Zawodowo szczególnie bliskie są jej psychologia zdrowia i psychoterapia oparta na dowodach naukowych. Pracowała z osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, pacjentami chorymi paliatywnie, neurologicznie, kardiologicznie, a także z nadmierną masą ciała. Prowadziła warsztaty dla dzieci i młodzieży dotyczące przeciwdziałania dyskryminacji oraz radzenia sobie ze stresem i uważności. Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobywała również  w szkole podstawowej i liceum oraz jako wolontariuszka w Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Dom Aniołów Stróżów”. Obecnie spełnia się pracując dodatkowo z pacjentami w oddziale psychiatrycznym. Swoją wiedzę, kompetencję i umiejętności rozwijała uczestnicząc w licznych szkoleniach z zakresu m.in.: interwencji kryzysowej, pracy z pacjentem chorym somatycznie, udzielania  wsparcia osobom z grup społecznych zagrożonych wykluczeniem, pomocy ofiarom przestępstw i nadużyć seksualnych, a także diagnozy i terapii. Ukończyła szkolenia z zakresu Racjonalnej Terapii Zachowania, Treningu Umiejętności Społecznych oraz Terapii Akceptacji i Zaangażowania (ACT). Posiada uprawnienia do posługiwania się Skalą Inteligencji Stanford-Binet 5. W Centrum Navigare zajmuje się diagnozą i terapią indywidualną młodzieży i osób dorosłych, prowadzi indywidualne treningi uważności oraz treningi przy wykorzystaniu urządzenia biofeedback HRV. Prowadzi również warsztaty i grupy terapeutyczne. Obecnie odbywa roczne szkolenie w terapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży w CTPB w Warszawie. W trakcie studiów medycznych na  Wydziale Lekarskim w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Zabrzu.

mgr Aleksandra Nakoniecznypsycholog, oligofrenologopeda, psychodietetyk. Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach ze specjalizacją psychologia rozwoju człowieka i psychologia zdrowia. Doświadczenie zawodowe zdobywała w pracy grupowej i indywidualnej, z osobami dorosłymi i młodzieżą, w tym z osobami z niepełnosprawnością o rożnej etiologii. Współtworzyła i prowadziła portal internetowy oraz stowarzyszenie, którego adresatem były osoby chorujące na schizofrenię i ich rodziny. Uzyskała certyfikat Niemieckiego Towarzystwa Psychologicznego, gdzie przez 2 lata prowadziła aktywną reintegrację osób wykluczonych społecznie i zawodowo. Na co dzień pracując w nurcie 3 fali CBT koncentruje się na holistycznym ujęciu człowieka. W swojej pracy zwraca uwagę nie tylko na procesy psychologiczne, ale także wykorzystuje metody pracy z ciałem. Ukończyła liczne kursy i szkolenia, między innymi z zakresu choreoterapii, muzykoterapii, teatroterapii, kurs redukcji stresu za pomocą technik Mindfullness oraz szkolenie z zakresu komunikacji bez przemocy. Prywatnie dba o swoją równowagę poświęcając czas z jednej strony na relacje z innymi, a z drugiej – sobie i swoim pasjom (naturalne metody wspomagania dobrostanu, joga, podróże, rękodzieło). W Centrum Navigare pracuje z młodzieżą oraz z osobami dorosłymi, zarówno w formie indywidualnej, jak też grupowej.

mgr Magdalena Skowronpsycholog, trener, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny w trakcie certyfikacji. Absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ukończyła również studia podyplomowe z zakresu treningu interpersonalnego na Uniwersytecie SWPS w Katowicach. W zawodzie psychologa pracuje od 2017 roku, nabywając doświadczenie oraz umiejętności w pracy z osobami dorosłymi, jak również z dziećmi i młodzieżą. Prowadziła liczne zajęcia psychoedukacyjne oraz bajkoterapię dla dzieci i młodzieży uczęszczającej do Placówek Wsparcia Dziennego na terenie Rybnika. W Klubie Integracji Społecznej udzielała wsparcia psychologicznego osobom długotrwale bezrobotnym, współtworzyła indywidualne plany rozwoju zawodowego dla uczestników projektu. Pracując jako psycholog w Centrum Pieczy Zastępczej prowadziła poradnictwo oraz konsultacje psychologiczne dla rodzin zastępczych oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej. Przeprowadzała także badania psychologiczne dla kandydatów na rodziców zastępczych. Od 2019 roku swoją ścieżkę zawodową związała z psychologią kliniczną, pracując jako psycholog na oddziale sądowym w Szpitalu Psychiatrycznym w Toszku oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży. Ponadto udziela także wsparcia osobom będącym w kryzysie emocjonalnym w ramach działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Toszku. Dysponuje doświadczeniem w zakresie prowadzenia diagnostyki osobowości, poziomu inteligencji oraz w zakresie funkcjonowania poznawczego dorosłych. Specjalizuje się w pracy z osobami cierpiącymi na zaburzenia psychotyczne, zaburzenia osobowości oraz zaburzenia lękowe. Pracując z pacjentami indywidualnie, jak również na grupach terapeutycznych korzysta z metod poznanych na szkoleniu z Racjonalnej Terapii Zachowania, wprowadza elementy treningu mindfulness oraz metody wykorzystywane w terapii dialektyczno-behawioralnej. Jako, że taniec jest jej wieloletnią pasją wprowadza do swojej pracy terapeutycznej także elementy pracy z ciałem, ruchem oraz przestrzenią.

mgr Ina Wandrasz – psycholog, trener grupowy. Absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Od 24 lat pracuje jako psycholog w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, zajmując się diagnozą i pomocą psychologiczną dla dzieci w wieku szkolnym, zapewniając wsparcie ich rodzinom, współpracując ze szkołami i innymi instytucjami. Od wielu lat ważnym obszarem jej działań jest integracja dzieci niepełnosprawnych ze środowiskiem zdrowych rówieśników. Funkcjonowanie młodych klientów spostrzega w kontekście systemu środowiskowego i traktuje ich jako integralną część rodziny, dlatego w swych działaniach opiera się na ścisłej współpracy z najbliższym otoczeniem dziecka – rodzicami, opiekunami i rodzeństwem, ale również  szkołą i rówieśnikami. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując również w Zespole Szkół Specjalnych, świetlicy środowiskowej oraz w Domu Pomocy Społecznej dla osób w podeszłym wieku. Systematycznie poszerza swoje umiejętności zawodowe szkoląc się i uczestnicząc w konferencjach naukowych. Jest absolwentką m.in. Studium Podyplomowego dla Biegłych Sądowych Psychologów, kursu doskonalącego „Systemowa terapia rodzin”, studiów podyplomowych „Psychokorekcja Zaburzeń Zachowania Dzieci i Młodzieży”, „Letniej Akademii Edukacji Antydyskryminacyjnej”. Po ukończeniu Szkoły Trenerów METRUM poszerzyła swój warsztat pracy o umiejętności prowadzenia pracy w grupach, które wykorzystuje prowadząc warsztaty i treningi dla dzieci i młodzieży. Od wielu lat prowadzi też treningi umiejętności wychowawczych w ramach „Szkoły dla Rodziców i Wychowawców”. W Centrum Navigare prowadzi diagnozę i terapię indywidualną dzieci w wieku szkolnym, młodzieży i ich rodzin, grupy terapeutyczne i zajęcia warsztatowe. Prywatnie jest mamą dwóch młodych mężczyzn, których wychowanie stanowi źródło nie tylko szczęścia i satysfakcji, ale również praktycznych umiejętności, wiedzy i lepszego zrozumienia problemów, zgłaszanych w gabinecie przez rodziców. Obecnie odbywa roczne szkolenie w terapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży w CTPB w Warszawie.

mgr Magdalena Żytapsycholog, praktyk metody “Dam radę” i “Jestem z Ciebie dumny”. Absolwentka Psychologii na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W czasie studiów zdobyła przygotowanie pedagogiczne w ramach Bloku Kształcenia Nauczycielskiego. Studiowała również Dziennikarstwo i Komunikację społeczną na Uniwersytecie Śląskim. Posiada certyfikat ukończenia rocznego szkolenia z zakresu Terapii Poznawczo-Behawioralnej Zaburzeń Dzieci i Młodzieży, organizowanego przez Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Warszawie. Rozwijała swoją wiedzę z zakresu pracy z dziećmi w ramach studiów podyplomowych: Oligofrenopedagogika, Autyzm i Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z integracją sensoryczną. Regularnie poszerza wiedzę i umiejętności, biorąc udział w szkoleniach z zakresu pracy z dziećmi i młodzieżą, ich rozwoju i potrzeb oraz pomocy i wsparcia młodych osób i ich rodziców. Swoje doświadczenie zdobywała m.in. w Centrum Psychiatrii w Katowicach, II Opiniodawczym Zespole Sądowych Specjalistów w Katowicach, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Oleśnie oraz jako nauczyciel i psycholog w szkole i świetlicy socjoterapeutycznej. W Centrum Medycznym Navigare prowadzi diagnozę i terapię dzieci i młodzieży oraz pracuje z ich rodzicami.