Publikacje i udział w konferencjach

Zachurzok, A., Pasztak-Opilka, A., Malecka- Tendera, E. (2019.) Is there the relationship between anxiety and depression level and clinical presentation of polycystic ovary syndrome in adolescent girls? Hormone Research in Paediatrics, 91 (suppl.1), s.192. DOI: 10.1159/000501868, eISSN: 1663-2826.

Pasztak-Opiłka, A. (2019). „Sektor państwowy czy prywatny?” Leczenie dziecka w polskim systemie ochrony zdrowia. W: M. Ziarko, H., Wrona-Polańska, A., Pasztak-Opiłka (red.) Zdrowie w zmieniającym się świecie- zagrożenia i wyzwania, 33-52. Poznań: WNSiH UAM, ISBN 978-83-64902-73-4.

Ziarko, M., Wrona-Polańska, H., Pasztak-Opiłka, A. (2019). (red.) Zdrowie w zmieniającym się świecie- zagrożenia i wyzwania. Poznań: WNSiH UAM, ISBN 978-83-64902-73-4.

Pasztak-Opiłka, A., Sikora, J., Zachurzok, A. (2018). Systemowe uwarunkowania zachowań żywieniowych w rodzinie dziecka z otyłością. Przegląd Psychologiczny, 61 (4), 491-505, ISSN 0048-5675.

Pasztak-Opiłka, A., Sikora, J., Zachurzok, A. (2018) Systemic determinants of eating behaviour in a family with an obese child. Review of Psychology. 61 (4), 507-521, ISSN 0048-5675 

Pasztak-Opiłka, A., Zachurzok, A., Małecka-Tendera, E. (2018). Family system characteristics from the obese child and parent perspective – the pilot study. Nutrition, Obesity & Metabolic Surgery, 5 (1), 29-34.
DOI: https://doi.org/10.5114/noms.2018.78924, eISSN: 2391-517X, ISSN: 2353-9437

Zachurzok, A., Pasztak- Opiłka, A., Forys-Dworniczak, E., Drosdzol-Cop, A., Gawlik, A., Malecka-Tendera, E., (2018). Are Psychosocial Consequences of Obesity and Hyperandrogenism Present in Adolescent Girls with Polycystic Ovary Syndrome? International Journal of Endocrinology, vol. 2018, Article ID 3269618, 10, https://doi.org/10.1155/2018/3269618.; ISSN: 1687-8345

Zachurzok, A., Pasztak-Opilka, A., Forys-Dworniczak, E., Drosdzol-Cop, A., Gawlik, A., Małecka-Tendera, E. (2018). Psychological gender features and social abilities in adolescent girls- influence of obesity and hyperandrogenism. Hormone Research in Paediatrics, 90, 1/1 suppl, DOI: https://doi.org/10.1159/000492307, ss: 563-564, ISSN: 1663-2818, eISSN: 1663-2826

Zachurzok, A., Pasztak-Opilka, A., Malecka-Tendera, E. (2018) How do the obese children and their parent perceive family system functioning? Annals of Nutrition and Metabolism, 73, 4, DOI: https://doi.org/10.1159/000494676, 319-320, eISSN 1421-9697

Foryś- Dworniczak, E., Zachurzok, A., Pasztak- Opiłka, A., Małecka- Tendera, E. (2017). Health- related quality of life and gender roles in adolescent girls with polycystic ovary syndrome: a systematic review. Endokrynologia Pediatryczna, 16, 2(59), 127-132, ISSN 1730-0282, e-ISSN 1898-9373, DOI: 10.18544/EP-01.16.02.1670.

Pasztak- Opiłka, A. (2016) (red.) O prawdziwej pracy psychologa. Spotkania z praktykami. Warszawa: Difin. ISBN 978-83-8085-073-6

Pasztak- Opiłka, A. (2016). Przed spotkaniem. W: A. Pasztak- Opiłka (red.). O prawdziwej pracy psychologa. Spotkania z praktykami. Warszawa: Difin., s 11-15, ISBN 978-83-8085-073-6

Pasztak- Opiłka, A. (2016). Spotkanie 1- Psycholog i dziecko z objawami somatycznymi. W: A. Pasztak- Opiłka (red.). O prawdziwej pracy psychologa. Spotkania z praktykami, 16-44. Warszawa: Difin. ISBN 978-83-8085-073-6

Pasztak- Opiłka, A. (2016). Mama – komputer i tata- telewizor jako potencjalne źródła zaburzeń w funkcjonowaniu somatycznym i społecznym dzieci. W: K. Borzucka- Sitkiewicz (red.) Psychospołeczne i środowiskowe konteksty zdrowia i choroby, 161-178. Katowice: Wydawnictwo UŚ. ISBN: 978-83-8012-826-2

Pasztak- Opiłka, A. (2016). Wybrane aspekty funkcjonowania współczesnego człowieka w obszarze zdrowia i choroby. W: Borzucka- Sitkiewicz, K. (red.) Psychospołeczne i środowiskowe konteksty zdrowia i choroby, 101-124. Katowice: Wydawnictwo UŚ. ISBN: 978-83-8012-826-2

Zachurzok, A., Pasztak-Opilka, A., Forys-Dworniczak, E., Malecka-Tendera, E. (2016). Can obesity and hyperandrogenism influence social abilities and psychological gender roles in adolescent girls?. Acta Paediatrica, 106, 12/1, 68, 35-35, DOI: https://doi.org/10.1111/apa.13653,  

Pasztak- Opiłka, A. (2013). Jagnię wśród Wilków- co młody chirurg wiedzieć powinien. Polish Journal of Surgery, Suplement 1/2013, s. 29.

Pasztak- Opiłka, A., Górnik- Durose, M, Gałuszka, A. (2013). O człowieku chorym we współczesnym świecie. W: Górnik- Durose, M. (red.) Kultura współczesna a zdrowie. Aspekty psychologiczne. Gdańsk: GWP, s. 105-136, ISBN 978-83-7489-522-4

Górnik- Durose, M., Sikora, T., Mateusiak, J., Jach. J, Gałuszka., A., Wojtyna, E., Stawiarska, P., Pasztak- Opiłka, A., Gwozdecka- Wolniaszek, E. (2013), O wątkach zaniechanych i niedomkniętych oraz o etycznych uwikłaniach i implikacjach. W: M. Górnik- Durose (red.) Kultura współczesna a zdrowie. Aspekty psychologiczne. Gdańsk: GWP, s. 105-136, ISBN 978-83-7489-522-4

Pasztak- Opiłka, A. (2013). Chore, nerwowe czy źle wychowywane? Problemy towarzyszące diagnozie dzieci do 3 roku życia. Psychologia Wychowawcza, tom XLV, nr 3, s. 139-149, ISSN: 00-33-2860, DOI: 10.5604/00332860.1094508 

Pasztak, A. (2013). Coping with the problem of the limited access to medical services by healthcare employees. Psychology & Health, 28, S1, DOI: https://doi.org/10.1080/08870446.2013.810851, ss. 287-287, ISSN: 1476-8321

Pasztak, A. (2012). Po pierwsze- rozmowa. Pro Medico,197, 11-12

Pasztak, A. (2011). Strategie radzenia sobie rodziców chorych dzieci z ograniczonym dostępem do świadczeń medycznych. W: Górnik-Durose, M., Mateusiak, J.(red.) Psychologia zdrowia: konteksty i pogranicza. Katowice: Wydawnictwo UŚ. 275-304

UDZIAŁ W KONFERENCJACH KRAJOWYCH I MIĘDZYNARODOWYCH:

Skowronek, M., Rutkowska, N., Rucińska, M., Pasztak-Opiłka, A., Matusik, P., Małecka-Tendera, E., Zachurzok., A. What do children eat? What do they drink? Dietary habits of Polish children. 29’th European Childhood Obesity Group (ECOG), 13-16 November 2019, Katowice, Poland.

Zachurzok, A., Pasztak-Opilka, A. (2019). Is there the relationship between anxiety and depression level and clinical presentation of polycystic ovary syndrome in adolecent girls?: The 58th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Endocrinology (ESPE), 19-21 September 2019, 
Vienna, Austria.

Rutkowska, N., Skowronek, M, Rucińska, M., Pasztak-Opiłka, A., Matusik, P., Małecka-Tendera, E., Zachurzok, A. Co piją polskie dzieci w opinii swoich rodziców. XXXV Zjazd Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego „Kiedy chore dziecko wymaga pogłębienia diagnostyki – które badania powinny mieć priorytet”. Rzeszów, 05-07.09.2019. 

Skowronek, M., Rutkowska, N., Rucińska, M., Pasztak-Opiłka, A., Matusik, P, Małecka-Tendera, E., Zachurzok, A., Sposób żywienia polskich dzieci w opinii ich rodziców. XXXV Zjazd Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego „Kiedy chore dziecko wymaga pogłębienia diagnostyki – które badania powinny mieć priorytet”. Rzeszów, 05-07.09.2019.

Zachurzok, A., Pasztak-Opiłka, A. (2019). Wpływ hiperandrogenizmu na funkcjonowanie psychologiczne nastoletnich dziewcząt: XII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Sekcji Psychologii Zdrowia PTP W zdrowiu i w chorobie – trajektorie jakości życia. 17-18.05.2019, Katowice

De Jonge, R., Pasztak-Opiłka, A., Zachurzok, A. (2019). Styl przywiązaniowy w związku i satysfakcja z życia a zachowania żywieniowe w rodzinach dzieci z nadmierną masą ciała. XII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Sekcji Psychologii Zdrowia PTP W zdrowiu i w chorobie – trajektorie jakości życia, 17-18.05.2019, Katowice

Zięba, P., Pasztak-Opiłka, A. (2019). Karmienie piersią dzieci po drugim roku życia. uwarunkowania decyzji i ich konsekwencje. XII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Sekcji Psychologii Zdrowia PTP W zdrowiu i w chorobie – trajektorie jakości życia.17-18.05.2019. Katowice

Zachurzok, A., Pasztak-Opilka, A., Malecka-Tendera., E. (2018). How do the obese children and their parents perceive family system functioning? 28th European Childhood Obesity Group Meeting (ECOG) Porto, Portugal, 14-17 November 2018; Id: 19052
Key: 000100EF8B

Pasztak-Opiłka, A., Zachurzok, A. (2018). Geneza zachowań żywieniowych w pryzmacie systemowego modelu funkcjonowania rodziny: II Konferencja Naukowa, Otyłość wieku rozwojowego, od przyczyn do konsekwencji. W poszukiwaniu skutecznych metod terapeutycznych, 12-13.12.2018, Katowice

Zachurzok, A., Pasztak-Opiłka, A. (2018). Spójność jako cecha systemu w rodzinach dzieci z otyłością prostą: II Konferencja Naukowa, Otyłość wieku rozwojowego, od przyczyn do konsekwencji. W poszukiwaniu skutecznych metod terapeutycznych, 12-13.12.2018, Katowice

Zachurzok, A., Pasztak-Opilka, A., Forys- Dworniczak, E., Drosdzol-Cop, A., Gawlik, A., Malecka-Tendera, E. (2018). Psychological Gender Features and Social Abilities and in Adolescent Girls – Influence of Obesity and Hyperandrogenism:
57th Annual Meeting of the European Society for 
 Paediatric Endocrinology (ESPE), September 27–29 2018, Athens, Greece

Zachurzok, A., Pasztak- Opiłka, A. (2017). Czy otyłość i hiperandrogenizm wpływają na kompetencje społeczne i psychologiczne role płciowe u nastoletnich dziewcząt: VII Zjazd Polskiego Towarzystwa Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej, 1-3.06.2017, Rzeszów

Pasztak- Opiłka, A., Zachurzok A. (2017)., Kliniczne i hormonalne objawy zespołu policystycznych jajników (PCOS) a psychospołeczne funkcjonowanie dziewcząt w okresie adolescencji. W: XI Ogólnopolska Konferencja Sekcji Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego pt. „Zdrowie w zmieniającym się świecie- zagrożenia i wyzwania”. 12-14.05.2017, Poznań

Pasztak- Opiłka, A., Zachurzok, A. (2016). Psychologiczne konsekwencje otyłości i hiperadrogenizmu w grupie nastolatek z zespołem policystycznych jajników, w: II Ogólnopolska Konferencja Naukowa SKNP „Dziecko chore we współczesnym świecie”, 6-7.12.2016, Katowice

Zachurzok, A., Pasztak- Opilka, A., Forys- Dworniczak, E., Gawlik, A., Malecka- Tendera, E. (2016). Can obesity and hyperandrogenism influence social abilities and psychological gender roles in adolescent girls?, w: 26th European Childhood Obesity Group (ECOG2016) Annual Congress, Thessaloniki, 6-8.10.2016, Greece

Pasztak- Opiłka, A. (2016). Psychospołeczne wymiary otyłości u dzieci i młodzieży a możliwość skutecznej interwencji, w: I Konferencja Naukowa „Otyłość wieku rozwojowego. Od przyczyn do konsekwencji. Rola chirurgii bariatrycznej w leczeniu otyłości”. 19-20.09.2016, Katowice

Wrona- Polańska, H., Pasztak- Opiłka, A., Ziarko, M. (2016). Kilka słów o historii Sekcji Psychologii Zdrowia PTP. Referat wygłoszony podczas obchodów XXV-lecia Sekcji PZ PTP, 20-21.10.2016, Warszawa

Zachurzok, A., Pasztak- Opiłka, A., Forys- Dworniczak, E., Gawlik, A., Małecka- Tendera, E. (2016). Social abilities and psychological gender features in adolescent girls- influence of obesity and hyperandrogenism, w: 18th World Congress of Pediatric and Adolescent Gynecology, 25-28.06.2016, Florence, Italy

Pasztak- Opiłka, A. (2015). W poszukiwaniu VIPów- kto czuje się dobrze w polskiej służbie zdrowia. w: X Ogólnopolska Konferencja Sekcji Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego „Z psychologią po zdrowie. Profilaktyka i promocja zdrowia- mit czy rzeczywistość?” 15-17.05.2015, Gdańsk

Pasztak- Opiłka, A., Kwiecień- Czerwieniec, I., Siwiec, A. (2014). Finansowy posmak bezcennego życia na przykładzie Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu na: IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Psychologia- Konsumpcja- Jakość Życia „ Cena idei- idea ceny. Merkantylne regulacje współczesności”. 17-18.10.2014, Katowice

Pasztak- Opiłka, A. (2014). Wybrane problemy diagnozy i terapii dzieci i młodzieży. w: IV Festiwal Psychoterapii, Czynniki leczące w psychoterapii. 24-25.04.2014, Katowice

Pasztak- Opiłka, A. (2013). Choroba w XXI wieku- nowości i przełomy. w: I ogólnopolska Konferencja Naukowa: Dziecko chore we współczesnym świecie. 2-3. 12. 2013, Katowice

Pasztak- Opiłka, A. (2013). Coping with the problem of limited access to medical services by healthcare employees, w: 27Th Conference of the European Health Psychology Society: Well-being, Quality of Life & Caregiving, Bordeaux, France, 16-20 July 2013

Pasztak- Opiłka, A. (2013). Jagnię wśród Wilków- co młody chirurg wiedzieć powinien. Wykład wygłoszony na zaproszenie organizatorów 66 Kongresu Towarzystwa Chirurgów Polskich, Warszawa: 18-21.09.2013

Pasztak- Opiłka, A. (2013). „Ani lepiej, ani taniej” czyli jak pracownicy służby zdrowia leczą własne dzieci. w: IX Ogólnopolska Konferencja Naukowa Sekcji Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego Zdrowie i choroba w kontekście funkcjonowania społecznego i zawodowego, Warszawa: 24-26.05.2013

Pasztak, A. Leczyć państwowo czy prywatnie? Czynniki wpływające na decyzje rodziców o miejscu leczenia dziecka (2012). w: I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Człowiek w sytuacji trwałej utraty Zdrowia. Perspektywa biopsychospołeczna.” Kraków, 15-16.05.2012

Pasztak, A. (2011). Chore dziecko w chorym systemie – jak rodzice radzą sobie z sytuacją niedoboru w polskiej służbie zdrowia. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Radość mimo bólu – poznać i zrozumieć świat dziecka chorego onkologicznie”, Katowice, 16-18.11.2011

Pasztak, A., Roszkowska, A. (2011). Do czego służy psycholog? Rola psychologa i zadania przed nim stawiane w ocenie różnych grup zawodowych. w: XXXIV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Katowice, 18-21.09.2011

Pasztak, A. (2011). Chore, nerwowe czy źle wychowywane? Problemy towarzyszące diagnozie dzieci do 3 roku życia. w: I Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Diagnoza psychologiczna jako przedmiot badania i nauczania”, Poznań, 11.06.2011

Pasztak, A. (2011). „Mało robi a dużo zarobi” – czyli co o psychologach myślą pracownicy służby zdrowia. w: VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Zdrowie w cyklu życia człowieka”, Łódź, 20-22.05.2011

Pasztak, A. (2010). Chore, nerwowe czy źle wychowywane? Problemy towarzyszące diagnozie i terapii dzieci do 3 roku życia i ich rodzin. w: III Festiwal Psychoterapii „Podążając za potrzebami”, Katowice, 24-26 listopad

Sakowska-Maliszewska, I., Bujak, M., Pasztak, A. (2010). Role of the psychogenic and social factors in children with recurrent abdominal pain. w: Falk Symposium: „Environment and Lifestyle – Effects on Disorders of the Digestive Tract”, Freiburg (Germany), October, 9 – 10