Szkolenia

Szczegóły realizowanych przez nas szkoleń dostępne są po rozwinięciu listy.

Przykładowa tematyka szkoleń z zakresu psychologii:

 • komunikacja interpersonalna (komunikacja werbalna i niewerbalna, kulturowe aspekty komunikacji werbalnej i mowy ciała, trudności towarzyszące komunikacji, rola aktywnego  słuchania, specyfika komunikacji z pacjentem, sposoby skutecznego przekazywania informacji itd.)
 • stres i techniki radzenia sobie z nim
 • wpływ stresu na problemy psychosomatyczne
 • wpływ choroby somatycznej na sferę psychiczną
 • problemy towarzyszące hospitalizacji oraz chorobie przewlekłej
 • rozwój w różnych obszarach, charakterystyka faz rozwojowych oraz specyficznych problemów dla każdej z grup wiekowych
 • psychologia w medycynie (różne obszary)
 • psychologia zdrowia
 • przejawy i uwarunkowania postawy asertywnej, manipulatywnej, agresywnej i biernej
 • techniki skutecznego wywierania wpływu na innych
 • wpływ emocji i motywacji na codzienne funkcjonowanie człowieka
 • grupa społeczna, role w grupie, dynamika grup, decyzje grupowe, wpływ grupy na zachowanie jednostek
 • przywództwo a konflikty w pracy
 • negocjacje
 • psychologia pracy i psychologia organizacji
 • psychologia zachowań konsumenckich, podejmowanie decyzji konsumenckich
 • problemy diagnozy psychologicznej w różnych grupach wiekowych i w różnych systemach
 • diagnoza jako sytuacja społeczna i komunikacyjna
 • etyczne problemy diagnozy i terapii psychologicznej

Dodatkowo mamy możliwość organizacji szkoleń medycznych oraz szkoleń z innych obszarów.