Diagnoza dzieci w wieku przedszkolnym

Szkolenie przeznaczone dla pedagogów, pracujących na co dzień z dziećmi w wieku przedszkolnym. Szkolenie ma charakter wykładowo- warszatowowy.

Plan szkolenia:

Dzień 1: Diagnoza dzieci w wieku przedszkolnym (2 godziny- prelekcja i dyskusja)

  • Wybrane aspekty rozwoju dziecka- ujęcie teoretyczne
  • Rozwój mowy dziecka
  • Psychopataologia rozwojowa—wybrane zagadnienia (autyzm i zespół aspergera, ADHD, zaburzenia opozycyjno- buntownicze, zaburzenia lękowe – w tym zaburzenia separacyjne i mutyzm wybiórczy, moczenie mimowolne, zanieczyszczanie się kałem, tiki, zespół dziecka maltretowanego)
  • Wskazówki dla nauczycieli odnośnie do pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami

Dzień 2:  Przygotowanie opinii pedagogicznej (2 godziny- warsztaty)

  • Konceptualizacja przypadku i jej elementy
  • Struktura raportu
  • Adresaci raportu
  • Podstawy prawne
  • Studium przypadku i pisanie raportu z badania

Szkolenie prowadzi dr Agnieszka Pasztak-Opiłka

Ważne!

Istnieje możliwość przygotowania szkolenia na potrzeby nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych.