Zarząd


dr n. hum. Agnieszka Pasztak-Opiłka – prezes Centrum Navigare i Stowarzyszenia Promocji Zdrowia i Pozytywnego Rozwoju Navigare. Psycholog kliniczny, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, w trakcie całościowego szkolenia.
Od ponad 23 lat pracuje z dziećmi i z rodzicami w nurcie terapii poznawczo-behawioralnej, racjonalnej terapii zachowania oraz terapii ericksonowskiej. Specjalizuje się w diagnozie psychologicznej dzieci od trzeciego miesiąca życia, w diagnozie dzieci starszych i młodzieży, współpracując na co dzień z wieloma specjalistami. Stale poszerza swoją wiedzę i kompetencje zawodowe. Odbyła liczne szkolenia z zakresu pracy diagnostycznej i terapeutycznej z dziećmi z trudnościami neurorozwojowymi, objawami i chorobami somatycznymi, zaburzeniami psychosomatycznymi, zaburzeniami zachowania i objawami lękowymi (m. in. szkolenie w Terapii Poznawczo- Behawioralnej Dzieci i Młodzieży CTPB, szkolenie Racjonalnej Terapii Zachowania RTZ „ABC twoich emocji”, teoretyczne i praktyczne szkolenie w zakresie kinezjologii edukacyjnej Brain Gym metodą Dennison&Dennison, liczne szkolenia prowadzone przez Polski Instytut Ericksonowski i in.). Certyfikowany terapeuta TUS. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując przez kilkanaście lat w Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu (Pracownia Psychologiczna, liczne oddziały i poradnie szpitalne, w tym Oddział Rehabilitacji Neurologicznej dla Dzieci oraz Oddział Wczesnej Interwencji), w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 6 ŚUM GCZD w Katowicach (Oddział Pediatrii, Endokrynologii i Diabetologii, Poradnia Chorób Metabolicznych, Oddział Rehabilitacji Neurologicznej), w SPSK w Dąbrowie Górniczej, w WSPS w Dąbrowie Górniczej, w Akademii Medycznej w Gdańsku (Klinice Hematologii, Onkologii i Endokrynologii Dziecięcej), w Zakładzie Lecznictwa Ambulatoryjnego- Ośrodku Psychoterapii i Leczenia Uzależnienia od Alkoholu w Sosnowcu, współpracowała z Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Katowicach i in.  Oprócz praktyki klinicznej posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu kursów i szkoleń (wykłady, warsztaty) dla różnych grup zawodowych. Na co dzień łączy praktykę psychologiczną z działalnością naukowo- dydaktyczną jako adiunkt w  Instytucie Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Jest Członkiem Polskiej Akademii Nauk, członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej, członkiem Zarządu Sekcji Psychologii Zdrowia PTP oraz Członkiem Komitetu Ekspertów Fundacji OD-WAGA, przy Biurze Społecznego Rzecznika Praw Osób Chorych na Otyłość w Warszawie. Od lat zasiada w Jury Ogólnopolskiego Konkursu Słoneczniki na najbardziej rozwojowe inicjatywy dla dzieci. Jest autorką licznych publikacji polsko- i anglojęzycznych oraz autorką wystąpień na konferencjach krajowych i międzynarodowych.

 

dr n. med. Mieszko Opiłka – specjalista chirurgii ogólnej, Dyrektor Medyczny Centrum Navigare, Wiceprezes Stowarzyszenia Promocji Zdrowia i Pozytywnego Rozwoju Navigare,  nauczyciel akademicki w Śląskim Uniwersytecie Medycznym, autor licznych publikacji i wystąpień, zawodowo związany z Oddziałem Klinicznym Katedry Chirurgii Kolorektalnej i Urazów Wielonarządowych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego i Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. Św. Barbary w Sosnowcu. 


Beata Marzęcka – manager
Swoją karierę zawodową przez wiele lat wiązała z branżą. medyczną, a następnie z branżą budowlaną. Budownictwo to obszar w znacznym stopniu zarezerwowany dla mężczyzn, jednak udało jej się w nim zaistnieć i osiągnąć sukcesy zawodowe. Budowała i rozwijała działalność firm, z którymi współpracowała. Pomagała firmom w rozszerzeniu działalności, w usystematyzowaniu pracy, prowadzeniu i organizowaniu szkoleń i koordynowaniu działań pracowników. Negocjowała umowy, ustalała warunki finansowe czy zabezpieczenia od strony technicznej, skrupulatnie i solidnie realizując założony plan rozwoju. Ukończyła liczne kursy i szkolenia, uzyskując certyfikaty z zarządzania sprzedażą i relacjami z klientem, z zamówień publicznych, wiele kursów na platformie PARP, a także kilkumiesięczny kurs organizowany przez ZDZ w Katowicach z prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Nabyła dodatkowe umiejętności pracy w programach księgowych, takich jak Symfonia, FPP, Optima- co wykorzystywała z powodzeniem w jednostkach, z którymi współpracowała na co dzień.Jest osobą kreatywną, wytrwałą, dążącą do osiągnięcia obranego celu. Lubi pracę z ludźmi, ma wiele zainteresowań i pasji. Epizodem w jej życiu było opracowanie oprawy graficznej do trzech bajek, które zostały wydane i rozprowadzone w przedszkolach na terenie Polski. Lubi aktywny wypoczynek i dobrą książkę- jej ulubiony gatunek to thriller. Od 19 lat jest mamą na pełny etat.