Pedagog

mgr Anna Gałecka- Haratym – Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego – pedagogiki pracy socjalno-opiekuńczej i wychowawczej oraz resocjalizacyjnej. Swoje kwalifikacje podnosiła w zakresie studiów podyplomowych: oligofrenopedagogiki z diagnozą i terapią pedagogiczną, wychowaniem przedszkolnym i edukacją wczesnoszkolną z terapią i wczesnym wspomaganiem rozwoju, socjoterapią, zarządzaniem placówkami oświatowymi. Praca z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym to pasja, którą cały czas rozwija – obecnie poszerza swoją wiedzę w zakresie edukacji, terapii i wspomagania osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu na kolejnych studiach podyplomowych. Doskonali swoje umiejętności podczas uczestniczenia w szkoleniach, kursokonferencjach obecnie na kursie Treningu Umiejętności Społecznych. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w placówkach oświatowych szkolno-przedszkolnych jako pedagog, terapeuta, nauczyciel wspomagający, dyrektor. Pełna profesjonalizmu, empatii zwracająca ogromną uwagę na wysoką jakość pracy. W pracy terapeutycznej prowadzi specjalistyczne konsultacje pedagogiczne w tym m.in w czytaniu i pisaniu, diagnozy, indywidualne terapie pedagogiczne, zajęcia  w ramach WWR, biofeedback z treningiem uważności oraz TUS.