Poradnia Zdrowia Psychicznego

 Diagnoza i terapia:

  • diagnoza zaburzeń lękowych, zaburzeń nastroju i zaburzeń psychotycznych
  • diagnoza zaburzeń zachowania, całościowych zaburzeń rozwoju i in.
  • psychoterapia poznawczo- behawioralna
  • farmakoterapia