Gastrolog

Prof. dr hab. n. med. Karolina Sieroń specjalista chorób wewnętrznych, gastroenterologii, angiologii oraz balneologii i medycyny fizykalnej. Absolwentka Wydziału Lekarskiego w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. W swojej praktyce klinicznej i naukowej skupia się na ocenie przydatności klinicznej endoskopii klasycznej i autofluorescencyjnej przewodu pokarmowego a także na badaniach klinicznych i doświadczalnych oceniających przydatność terapeutyczną oddziaływania pól elektromagnetycznych, światła i temperatur kriogenicznych w wybranych jednostkach chorobowych. Od początku kariery zawodowej związana z Katedrą i Oddziałem Klinicznym Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej w Bytomiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Od 2019 prowadzi Oddział Chorób Wewnętrznych, Onkologii i Gastroenterologii wraz z Pododdziałem Kardiologii i Pododdziałem Angiologii SP ZOZ MSWiA w Katowicach im. Sierżanta Grzegorza Załogi. Prof. Sieroń jest również założycielem i prezesem Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji Gastroenterologicznej, Członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Krioterapii, autorką wielu prac naukowych, recenzentem oraz promotorem wielu przewodów doktorskich i habilitacyjnych. Zajmuje się także medycyną sportu. Posiada uprawnienia do przeprowadzania badań i wydawania orzeczeń o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21 roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21 a 23 rokiem życia. Sama trenuje jeździectwo oraz sztuki walki.