Neurologopeda


mgr Celina Wallneurologopeda, certyfikowany terapeuta metodą Tomatisa, certyfikowany terapeuta TUSUkończyła Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Logopedii i Emisji Głosu, otrzymując tytuł logopedy. Wszystkie kolejne kroki zawodowe miały na celu rozszerzenie jej  kwalifikacji, by móc efektywniej diagnozować dzieci z trudnościami w rozwoju mowy i komunikacji. Ukończyła wczesną interwencję logopedyczną i terapeutyczną, neurologopedię. Swój warsztat pracy ciągle wzbogaca o nowe metody z dziedziny fizjoterapii: ukończony kurs PNF dla logopedów oraz Kinesiotaping w logopedii i inne, wspierające motorykę sfery orofacjalnej. Posiada także liczne szkolenia z zakresu wspierania komunikacji u dzieci (PECS, Makaton, komunikacja wspomagająca Tobii) oraz kwalifikacje do prowadzania treningu umiejętności społecznych. Z uwagi na ogromną potrzebę wsparcia percepcji słuchowej u dzieci, ukończyła kurs terapii metody Tomatisa. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała w ramach współpracy z Centrum Pediatrii w Sosnowcu, Ośrodkiem Wczesnej Interwencji oraz Oddziałem Rehabilitacji Neurologicznej, z przedszkolami oraz innymi placówkami. W Centrum Navigare pracuje z dziećmi z zaburzeniami artykulacji oraz prowadzi terapię neurologopedyczną dzieci z trudnościami w rozwoju o różnej etiologii (wcześniactwem, MPD, wadami genetycznymi, całościowymi zaburzeniami rozwoju, w tym autyzmem i innymi niepełnosprawnościami). Ogromnym wyzwaniem oraz jej pasją jest diagnoza i terapia zaburzeń pobierania pokarmów u niemowląt z niedoborem masy ciała, zaburzeniami neurologicznymi i trudnościami w karmieniu.