Logopedia i neurologopedia

mgr Ilona Borcz– logopeda, surdopedagog, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i ortoptystka. Ukończyła Studia Podyplomowe Kwalifikacyjne w zakresie Logopedii i Medialnej Emisji Głosu w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Od 25 lat pracuje z dziećmi i młodzieżą, prowadząc zajęcia grupowe oraz terapię indywidualną. W Centrum Navigare pomaga osobom z opóźnionym rozwojem mowy, z wadami wymowy, afazją, dyzartrią, zaburzeniami mowy związanymi z autyzmem, a także z niepełnosprawnością intelektualną, rozwijając u nich kompetencje językowe i komunikacyjne. Jako surdopedagog prowadzi terapię osób z uszkodzonym słuchem. Początek jej drogi zawodowej związany był z pomaturalnym Medycznym Studium Zawodowym, gdzie po ukończeniu Wydziału Ortoptystów pracowała jako opiekun roku i wykładowca, prowadząc zajęcia teoretyczne i praktyczne. Kontynuując edukację zdobyła tytuł magistra edukacji wczesnoszkolnej i uprawnienia do prowadzenia zajęć logopedycznych. Przez wiele lat pracowała jako wychowawca, łącząc edukację dzieci i młodzieży z prowadzeniem terapii i rewalidacji logopedycznej. Posiada stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego. Od kilku lat jej pasją stała się logopedia. Obecnie pracuje również w szkole podstawowej z oddziałami integracyjnymi, jako logopeda i surdopedagog na każdym etapie edukacji. Współpracuje z rodzicami, prowadząc konsultacje. Systematycznie poszerza swoją wiedzę i umiejętności praktyczne uczestnicząc w kursach, szkoleniach i konferencjach

mgr Celina Wallneurologopeda, certyfikowany terapeuta metodą Tomatisa, certyfikowany terapeuta TUSUkończyła Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Logopedii i Emisji Głosu, otrzymując tytuł logopedy. Wszystkie kolejne kroki zawodowe miały na celu rozszerzenie jej  kwalifikacji, by móc efektywniej diagnozować dzieci z trudnościami w rozwoju mowy i komunikacji. Ukończyła wczesną interwencję logopedyczną i terapeutyczną, neurologopedię. Swój warsztat pracy ciągle wzbogaca o nowe metody z dziedziny fizjoterapii: ukończony kurs PNF dla logopedów oraz Kinesiotaping w logopedii i inne, wspierające motorykę sfery orofacjalnej. Posiada także liczne szkolenia z zakresu wspierania komunikacji u dzieci (PECS, Makaton, komunikacja wspomagająca Tobii) oraz kwalifikacje do prowadzania treningu umiejętności społecznych. Z uwagi na ogromną potrzebę wsparcia percepcji słuchowej u dzieci, ukończyła kurs terapii metody Tomatisa. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała w ramach współpracy z Centrum Pediatrii w Sosnowcu, Ośrodkiem Wczesnej Interwencji oraz Oddziałem Rehabilitacji Neurologicznej, z przedszkolami oraz innymi placówkami. W Centrum Navigare pracuje z dziećmi z zaburzeniami artykulacji oraz prowadzi terapię neurologopedyczną dzieci z trudnościami w rozwoju o różnej etiologii (wcześniactwem, MPD, wadami genetycznymi, całościowymi zaburzeniami rozwoju, w tym autyzmem i innymi niepełnosprawnościami). Ogromnym wyzwaniem oraz jej pasją jest diagnoza i terapia zaburzeń pobierania pokarmów u niemowląt z niedoborem masy ciała, zaburzeniami neurologicznymi i trudnościami w karmieniu.