Pedagog

mgr Anna Hacuś  absolwentka filologii polskiej, glottodydaktyk, trener kreatywnego rozwoju. Ukończyła studia podyplomowe z glottodydaktyki – nauczania języka polskiego jako obcego w Szkole Języka i Kultury Polskiej przy Uniwersytecie Śląskim. Trenerka Kreatywnego Wczesnego Rozwoju oraz Trenerka Kreatywnego Rozwoju (szkolenia certyfikowane prowadzone przez Inkubator Inspiracji). Zajmuje się recenzjami literatury dziecięcej i spektakli teatralnych dzieciom dedykowanych. Jej rekomendacje znajdziecie m.in. w Encyklopedii Teatru, wydawnictwie MB Books czy Wydawnictwie Literatura. Organizatorka i współorganizatorka festiwali literatury, happeningów i eventów literackich, których celem jest propagowanie aktywnego uczestnictwa dzieci w kulturze. Wielokrotnie brała udział w targach książki, organizując tam warsztaty literackie dla dzieci. Prowadzi spotkania i warsztaty autorskie z udziałem najwybitniejszych twórców literatury dla dzieci, m.in. z Michałem Rusinkiem, Ewą Chotomską, Michałem Zawadką, Cezarym Harasimowiczem. Autorka serii wywiadów z ekspertami, których celem jest uświadomienie sposobów wspierania dzieci w rozwoju. Redaktor naczelna So!Brainy magazine, prowadząca na antenie Zagłębie FM autorską audycję radiową „Dziecko w Zagłębiu”, finalistka konkursu „Nauczyciel na medal”. W Centrum Navigare prowadzi zajęcia edukacyjne oraz warsztaty literackie dla dzieci. “Gdybym miała wskazać jeden tylko sposób wzbogacania doświadczeń dziecka i stymulowania jego prawidłowego rozwoju, poradziłabym trzymanie w domu książek. Jeżeli lubisz czytać, daj to dziecku wyraźnie do zrozumienia”. Miriam Stoppar

mgr Małgorzata Majewska – pedagog, oligofrenopedagog, tyflopedagog.  Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego Wydziału Pedagogiki i Psychologii w zakresie pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej. Ukończyła dodatkowo studia podyplomowe z zakresu oligofrenopedagogiki oraz tyflopedagogiki. W oświacie pracuje od 28 lat, posiada stopień nauczyciela dyplomowanego. Od lat współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną. Na co dzień zajmuje się diagnozowaniem, opiniowaniem i orzekaniem dzieci i młodzieży z trudnościami i niepowodzeniami edukacyjnymi, niepełnosprawnych, z chorobami przewlekłymi, z trudnościami z koncentracją uwagi, z zaburzeniami zachowania, a także w zakresie specyficznych trudności w uczeniu się (dysleksja, dysortografia, dyskalkulia). Prowadzi także terapię pedagogiczną oraz zajęcia korekcyjno – kompensacyjne (indywidualnie i grupowo) dla dzieci z ryzyka specyficznych trudności w uczeniu się, dla dzieci z trudnościami w uczeniu się, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim oraz słabowidzących. Posiada pełne uprawnienia do posługiwania się testami diagnostycznymi rekomendowanymi przez PTPiP, a także uprawnienia do prowadzenia Treningów Umiejętności Społecznych (TUS) dla dzieci i młodzieży z dysfunkcjami w sferze społecznej, z niepełnosprawnością intelektualną, z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, zaburzeniami zachowania, z zespołem Downa. Miłośniczka psów i posiadaczka trzech psich pociech – adopciaków.